Църквата е отворена в неделни и празнични дни от 9:00 до 12:30 ч.
Програма на богослуженията


М а й  2 0 2 2  г.

° ° °

М а й

Неделя, 1 май, 2-ра неделя след Пасха, Томина неделя.
                                     10:00 ч. - Златоустова св. литургия.

Понеделник, 2 май, Св. цар Борис-Михаил. Св. Атанасий Велики.

Петък, 6 май, Св. великомъченик Георги Победоносец (Гергьовден).
                                     10:00 ч. - Златоустова св. литургия.

Неделя, 8 май, 3-та неделя след Пасха – на св. Мироносици.
                                     10:00 ч. - Златоустова св. литургия.

Вторник, 10 май, Св. ап. Симон Зилот, 69 години от възстановяването на Българската Патриаршия. 53 години държавно
призната от страна на Република Австрия Българска православна църковна община „Св. Иван Рилски“ в Австрия.

Сряда, 11 май, Св. Равноапостолни Методий и Кирил.
                                     10:00 - 12:00 часа - Църквата е отворена, за да си запалите свещ и се помолите.

Неделя, 15 май, 4-та неделя след Пасха – на Разслабления.
                                     10:00 - 12:00 часа - Църквата е отворена, за да си запалите свещ и се помолите.

Сряда, 18 май, Преполовение.

Събота, 21 май, Св. велики царе равноапостоли Константин и Елена.

Неделя, 22 май, 5-та неделя след Пасха – на Самарянката.
                                     10:00 ч. - Златоустова св. литургия.

Сряда, 24 май, Ден на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Неделя, 29 май, 6-та неделя след Пасха – на Слепия.
                                     10:00 ч. - Златоустова св. литургия.

° ° °

Възможност за изповед - всеки неделен ден след предварително уговорен час (телефонно).
Сърдечно добре дошли сте !

° ° °