Църквата е отворена в неделни и празнични дни от 9:00 до 12:30 ч.
Програма на богослуженията


С е п т е м в р и  2 0 2 1  г.

° ° °

С е п т е м в р и

Сряда, 1 септември, Начало на Църковната нова година.

Неделя, 5 септември, 11-та Неделя след Петдесетница.
                                     10:00 ч. - Златоустова св. литургия.

Сряда, 8 септември, Рождество на Пресвета Богородица (Разрешава се риба).
                                     10:00 ч. - Златоустова св. литургия.

Неделя, 12 септември, Неделя преди Въздвижение.
                                     10:00 ч. - Златоустова св. литургия.

Вторник, 14 септември, Въздвижение на честния Кръст Господен (Кръстовден). (Строг пост).
                                     09:00 ч. - Златоустова св. литургия.

Петък, 17 септември, Св. мъченици София, Вяра, Надежда и Любов.

Неделя, 19 септември, Неделя след Въздвижение.
                                     10:00 - 12:00 ч. – Църквата е отворена за да си запалите свещ и се помолите.

Неделя, 26 септември, 1-ва неделя след нед. подир Въздвижение.
                                     10:00 ч. - Златоустова св. литургия.

° ° °

Възможност за изповед - всеки неделен ден след предварително уговорен час (телефонно).
Сърдечно добре дошли сте !

° ° °