Обща информация


Основни положения

Каноничната Българска православна църковна община (БПЦО) „св. Иван Рилски“ във Виена, Австрия, е основана през 1967 г. Регистрирана и държавно призната от страна на Република Австрия на 19.05.1969 г. като тяло на публичното право. БПЦО е под юрисдикцията на Българската Патриаршия, Светия Синод със седалище София и принадлежи към Западно- и Средноевропейската епархия със седалище в Берлин, Германия, под омофора на Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний. Обгрижва духовно повече от 10 хил. вярващи сънародници и приятели на Православието и на България. Повече от 50 години Църковната ни община благовести Словото Божие, преподава светите таинства обгрижвайки духовно своите активни и пасивни членове.

Място на дейност - седалище

Българската православна църковна община „Св. Иван Рилски“ обхваща Република Австрия и притежава единствено представително право в Австрия. Нейното седалище е Виена. До 24.12.1993 г. БПЦО “Св. Иван Рилски” е ползвала безплатно Руската православна църква в Трети Виенски район, където са отслужвани един път в месеца български служби. През месец март 1993 г. българският посланик във Виена г-н Александър Караминков предоставя помещение в посолствения жилищен комплекс на посолството, което църковната ни община със свои средства е ремонтирала и преустроила в българска църква.

Първата българска служба е отслужена на 25.12.1993 г., а на 24.04.1994 г. е тържествено осветена от Западно- и Средноевропейския Митрополит СИМЕОН. Всеки неделен ден българската ни църква е бивала посещавана от около 60 - 80 вярващи сънародници или австрийски приятели на Православието и на България. На големи празници и по специални поводи тя е посещавана от по 250 - 300 души, между които и видни личности на австрийските делови кръгове. На Великденската служба е бивала посещавана от около 1500 души вярващи сънародници и австрийски приятели на Православието и на България. Слава Богу, много скоро тази църква се оказа твърде малка за духовното обгрижване на вярващите. Господ помогна надеждите и очакванията на вярващите, на църковното настоятелство и на духовенството да бъдат увенчани с успех – на 13.09.2013 г. беше положен основния камък на новата българска църква във Виена. С голяма духовна радост Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейският митрополит АНТОНИЙ освети на 11.06.2017 г. новата ни българска църква, 1120 Wien, Dunklergasse 21, вход Dunklergasse, в която от този ден нататък в нея се отслужват всички неделни и празнични служби.

Задачи

Задачите на Българската православна църковна община “Св. Иван Рилски” се състоят в осигуряване духовното обгрижване за задоволяване на духовно-религиозните потребности на членовете на църковната община чрез богослужение, преподаване на светите тайнства, духовно-религиозни поучения, както и чрез културно-религиозни програми, затвърдяващи вярата.

Също така се предвижда и извършване на благотворителна дейност.

  • Февруари-март 1997 г. - С активното съдействие на протоирей Ерих Холаубек (* 16.07.1929 г. - + 30.12.2013 г.) Църковната община изпраща дарение в Родината 60.000 опаковки АДАЛАТ РЕТАРД (за сърдечно болни хора) в размер на 14 милиона австрийски шилинга;
  • Лятото на 1998 г. – Изпратена е окомплектована линейка за бърза помощ в полза на Родината;
  • 1997 – 1998 г. – Осъществена е помощна програма изразена в заплащане на необходимите хранителни продукти за трапезарията на Софийската духовна семинария в размер на около 12 хил. щатски долара;
  • 1997 – 1998 г. – На два пъти е извършен ремонт на покрива на посолственото помещение, в което е устроена Българската ни църква в размер на над 80 хил. Австрийски шилинга;
  • 1998 г. – Помощна програма с 1.000 щатски долара в полза на пострадали деца от чернобилската катастрофа летували в България;
  • 1997 – 1998 г. - На два пъти, е осъществена помощна програма в полза на пенсионирани свещеници, учители от семинариите, професори от Богословските факултети в размер на 60.000 австрийски шилинга;
  • 1998 г. – Директна финансова подкрепа за издаване религиозна литература в България;
  • 2004 – 2005 г. – Осъществена е помощна програма за Пловдивската духовна семинария в размер на около 10 хил. евра. Оборудвани са лекарски и зъболекарски кабинет и лазарет за семинаристите.
  • 2007 г. – С 1.000 щатски долара подкрепя строящия се параклис Св. Марина в двора на Софийската света митрополия.

Часове по вероучение

От есента на 1997 г. включително до юни 2014 г. в българската ни църква “Св. Иван Рилски” се преподаваше вероучение за деца (г-жа маг. Алексана Панайотова). В групите имаше винаги деца от смесени бракове, които научаваха по този начин и български език.

В Австрия изучаването на вероучение (Православна религия) във всички обществени, църковни и частни училища е регламентирано със “Закон за православните”. По този начин всички православни ученици в Австрия имат възможност да посещават в своите училища часовете по православна религия. Така детските ни групи по вероучение в църквата ни завършиха успешно и плодотворно своята дейност в края на месец юни 2014 г.

Смесен църковен хор

Около 12 ентусиасти научиха през 1993 г. заедно с първия диригент на хора Албена Панчева и енорийския свещеник цялата литургия и се включиха от първата служба в активния богослужебен живот на църквата. Следващи диригенти: Дора Дочева, Анна Петкин, маг. Пламен Генов, маг. Константин Илиевски, маг. Ани Футекова и маг. Илияна Стоянова. Смесеният църковен хор има няколко участия във Виенската катедрала Стефансдом, давал е самостоятелни концерти. Изпълнява успешно предимно църковна музика (българска и руска), българска фолклорна музика, европейска класика (в това число българска и руска). Хористите са предимно активни членове на Църковната ни община, както и млади хора специализанти във Виенските консерватории или висши музикални училища, които усъвършенстват своите дарби.

Финансова издръжка

До 31.12.1990 г. БПЦО “Св. Иван Рилски” е получавала цялостна финансова издръжка от Българската Патриаршия, Светия Синод - София. От 01.01.1991 г. тя е на пълна финансова самоиздръжка.

Църковно настоятелство и църковна проверителна комисия

Църк. настоятелство се състои от шест души. Председател е енорийският свещеник. Църковната проверителна комисия се състои от трима души. Тя извършва щателен контрол на църковните средства.

Нова Българска православна църква във Виена

На 11 юни 2017 година Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейският митрополит АНТОНИЙ освети собствената ни нова църква, която се намира на адрес: 1120 Wien, Dunklergasse 21, вход Dunklergasse. В нея биват отслужвани светите служби във всеки неделен и празничен ден музикално прекрасно окрасени от Църковния ни хор под диригентството на г-жа маг. Илияна Стоянова. Програмите на службите биват помествани на български и немски език в сайта на Църковната ни община, както и на Таблото на входа на църквата ни.

Патриаршеско посещение - 09.-11.11.2019 г.

По случай 50 годишният юбилей Църковната ни община беше удостоена с патриаршеско посещение от Негово Светейшество НЕОФИТ, Патриарх Български и митрополит Софийски, придружен от досточтима църковна делегация. Светата литургия по случай големия празник беше отслужена от нашия епархийски архиерей, Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейският митрополит АНТОНИЙ. А юбилеят беше зачетен с поздравителни слова от Светейшият Български Патриарх НЕОФИТ, от Високопреосвещеният Западно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙ, от Министър-председателят на Република България, г-н Бойко Борисов, както и от Австрийският федерален президент унив. проф. д-р Александер ван дер Беллен.

Награди

При 40 годишния юбилей 2009 г. Църковната ни община беше наградена от Св. Синод с орден “Св. Иван Рилски”, втора степен, но още не сме го получили. При 50 годишния юбилей, 10.11. 2019 г., Негово Светейшество НЕОФИТ, Патриарх Български и Митрополит Софийски, награди енорийския свещеник Иван Петкин с нагръден кръст.

Духовни лица

Църквата има двама свещеника и двама иподякони.

Свещеник Иван Петкин: +43 664 22 44 370

Протоиерей Петко Дишков: +43 664 54 92 122