Обща информация


Основни положения

Българската православна църковна община (БПЦО) „св. Иван Рилски“ във Виена, Австрия, е основана през 1967 г. Регистрирана и държавно призната от страна на Република Австрия на 19.05.1969 г. като тяло на публичното право. БПЦО е под юрисдикцията на Българската Патриаршия, Светия Синод със седалище София и принадлежи към Западно- и Средноевропейската епархия със седалище в Берлин, Германия, под омофора на Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний. Обгрижва духовно повече от 10 хил. вярващи сънародници и приятели на Православието и на България.

Място на дейност - седалище

БПЦО обхваща Република Австрия и притежава единствено представително право в Австрия. Нейното седалище е Виена. До 24.12.1993 г. БПЦО “Св. Иван Рилски” е ползвала безплатно Руската православна църква в Трети Виенски район, където са отслужвани един път в месеца български служби. През месец март 1993 г. българският посланик във Виена г-н Александър Караминков предоставя помещение в посолствения жилищен комплекс на посолството, което църковната ни община със свои средства е ремонтирала и преустроила в българска църква.

Първата българска служба е отслужена на 25.12.1993 г., а на 24.04.1994 г. е тържествено осветена от Западно- и Средноевропейския Митрополит СИМЕОН. Всеки неделен ден българската ни църква бива посещавана от около 60 - 80 вярващи сънародници или австрийски приятели на Православието и на България. На големи празници и по специални поводи тя бива посещавана от по 250 - 300 души, между които и видни личности на австрийските делови кръгове. Великденската служба бива посещавана от около 1500 души вярващи сънародници и австрийски приятели на Православието и на България. Това дава основание на църковното настоятелство да мисли в бъдеще за построяване на по-голям храм, към който да има непременно салони за културни прояви, за децата и младите хора, които ще са бъдещето на българската общност в Австрия, както и място за пренощуване на идващи от Родината или от австр. федерални провинции гости.

Задачи

Задачите на Българската православна църковна община “Св. Иван Рилски” се състоят в осигуряване духовното обгрижване за задоволяване на духовно-религиозните потребности на членовете на църковната община чрез богослужение, преподаване на светите тайнства, духовно-религиозни поучения, както и чрез културно-религиозни програми, затвърдяващи вярата.

Също така се предвижда и извършване на благотворителна дейност.

  • Февруари-март 1997 г. - В Родината ни са изпратени във форма на дарение 60,000 опаковки АДАЛАТ РЕТАРД (за сърдечно болни ) в размер на около 14 млн. австр. шил.;
  • Лятото на 1998 г. - Изпратена е окомплектована линейка за бърза медиц. помощ в полза на Родината;
  • 1997 - 1998 г. - Осъществена е помощна програма изразена в заплащане на необходимите хранителни продукти за трапезарията на Софийската духовна семинария в размер на около 12 хил. щатски долара;
  • 1997 - 1998 г. - На два пъти е извършен ремонт на покрива на посолственото помещение, в което е устроена Българската ни църква в размер на над 80 хил. австр. шил.
  • 1998 г. - Помощна програма с 1.000 щатски долара в полза на пострадали деца от чернобилската катастрофа летували в България;
  • 1997 - 1998 г. - На два пъти е осъществена целева помощна програма в полза на пенсионирани свещеници, учители от семинариите, професори от богослофските факултети в размер на 60 хил. австр. шил;
  • 1998 - Директна финансова подкрепа за издаването на религиозна литература в България;
  • 2005 - Осъществена е помощна програма за Пловдивската духовна семинария в размер на около 10 хиляди евро. Оборудвани са лекарски, зъболекарски кабинет и лазарет за семинаристите.

Часове по вероучение

От есента на 1997 г. до месец юни 2014 г. в българската ни църква “Св. Иван Рилски” се преподаваше вероучение за деца. В групата имаше и деца от смесени бракове, които научаваха по този начин и български език.

Австрийското законодателство позволява в обществените и частни училища да бъде изучавана православна религия. По този начин всички български православни ученици имат възможност да посещават в техните училища часовете по православна религия. Така детската ни група по вероучение при църквата ни завърши успешно и плодотворно своята дейност в края на месец юни 2014 година.

Смесен църковен хор

Около 12 ентусиасти научиха през 1993 г. заедно с първия диригент на хора Албена Панчева и енорийския свещеник цялата литургия и се включиха от първата служба в активния богослужебен живот на църквата. Следващи диригенти: Дора Дочева, Анна Петкин, маг. Пламен Генов, маг. Константин Илиевски и маг. Ани Футекова. Смесеният църковен хор има няколко участия във Виенската катедрала Стефансдом, давал е самостоятелни концерти. Изпълнява успешно предимно църковна музика (българска и руска), българска фолклорна музика, европейска класика (в това число българска и руска). Хористите са предимно млади хора специализанти във Виенските консерватории или висши музикални училища, които усъвършенстват своите дарби.

Финансова издръжка

До 31.12.1990 г. БПЦО “Св. Иван Рилски” е получавала цялостна финансова издръжка от Българската Патриаршия, Светия Синод - София. От 01.01.1991 г. тя е на пълна финансова самоиздръжка.

Църковно настоятелство и църковна проверителна комисия

Църк. настоятелство се състои от шест души. Председател е енорийският свещеник. Църковната проверителна комисия се състои от трима души. Тя извършва щателен контрол на църковните средства. И двете управителни тела се избират на всеки четири години от общото църковно събрание.

Духовни лица

Църквата има двама свещеника и трима иподякони.

Енорийски свещеник:

Ставр. иконом Иван Петкин