Енорийски лист


Енорийският лист се издава от месец октомври 1991 г. на български и немски език четири пъти в годината в тираж от 2000 в първите петнайсетина години, а в последно време от 500 бр. и дигитален формат. Признат е за официален вестник в Австрия.

Сваляне

Архив

4-ти брой, 2023 2+3-ти брой, 2023