Контакт


Българска Православна Църква "Св. Иван Рилски" - Виена, Австрия

Църква: 1120 Wien, Dunklergasse 21, Вход Dunklergasse (U4, U6, A12 – Längenfeldgasse)

Пощенски адрес: Bulgarische orthodoxe Kirche „Hl. Iwan Rilski“, Kühnplatz 7, 1040 Wien

E-Mail: info@bok.at

Мобилен телефон: +43 664 22 44 370

Ако имате възможност и желание да подкрепите църквата:

Bulgarische orthodoxe Kirche Wien

Bank Austria

IBAN: AT28 1200 0006 5414 7008

SWIFT-BIC: BKAUATWW

Църквата е отворена в неделни и празнични дни от 9:00 до 12:30 ч.