Книги и учебници


Учебници по богословие от Българската патриаршия (1 - 12 клас)

Българската патриаршия започва работа по учебниците в 2018 година, а на 8 август 2023 година, Министерството на образованието и науката одобрява последните учебници от цикъла за употреба в българските училища. Учебниците са достъпни в електронен вариант на официалната страница на БПЦ.

Книги, издадени от църквата

Българската православна църковна община “Св. Иван Рилски” има издадени две книги: “Православно да живеем” и книга по повод 50-годишнината на църковната община. Книгите са достъпни при заявка в храма.