Книги и учебници


Учебници по богословие от Българската патриаршия (1 - 12 клас)

Българската патриаршия започва работа по учебниците в 2018 година, а на 8 август 2023 година, Министерството на образованието и науката одобрява последните учебници от цикъла за употреба в българските училища. Учебниците са достъпни в електронен вариант на официалната страница на БПЦ.

Книги, издадени от църквата

Издадени книги от БПЦО “Св. Иван Рилски”, Виена

  • 1997 г. - Univ. Prof. Dr. Renate Pillinger - “Die Bulgarisch-orthodoxe Kirche in Wien und Das sichtbare Gotteshaus als Abbild des geistigen Kirchenbaus - nach östlicher Tradition” (“Българската православна църква във Виена и видимият Божи дом като образ на духовната църковна сграда - според източната традиция”)- на немски език;
  • 2007 г. - Prof. Heinz Nußbaumer - “Монахът в мен” - превод от немски език;
  • 2020 г. - “50 години Българска православна църковна община Св. Иван Рилски” във Виена" “50 Jahre Bulgarisch-orthodoxe Kirchengemeinde “Hl. Iwan Rilski” in Wien - двуезична юбилейна книга (на български и немски);
  • 2021 г. - Иеромонах проф. д-р д-р Иоанн Краммер - “Православно да живеем” - превод от немски език.

Книгите са достъпни при заявка в храма.