Иконография


Православната икона - богословско-догматическо измерение

Православната икона е особен вид израз и саморазкриване на Църквата; тя е духовно поле във физическото пространство, в което се пресичат радиусите на православната догматика, мистиката, сотирологията и естетиката (красотата като аспект на Бога).

Православната икона изразява представата за красотата като нещо свято и за свещеното като красота. Красотата е по-скоро онтологична, а не естетическа категория, затова тя е и ориентир в търсенето на абсолютната Истина. От гледна точка на християнската догматика (умосъзерцателните истини на вярата) иконата е свидетелство за това, че Син Божи е станал Син Човешки, че Божественото Слово е приело плът, а Божествената Ипостас е станала Богочовешка Личност - конкретна и неповторима.

Бог завинаги е приел човешката природа, за да открие на човека път към постоянно богоуподобяване; да направи венеца на Своето творение - човека причастник на свободата и съвършенствата на Абсолютното Битие.

Православната икона отразява в себе си най-великите истини на вярата в Спасителя Христос Господ - тя е едновременно и проповед и молитва, и средство за духовно преобразяване. Иконата не е картина, съдържаща само религиозна информация; тя е нещо повече, отколкото само едно изображение. След освещаването й иконата съдържа в себе си благодатното присъствие на невидимия Бог, който станал видим след въплъщението на Бог Слово - Иисус Христос. В тази връзка са и думите на св. Симеон Солунски: “Това, което се представя с бои, е истина на картина, както и писаното на книга, и Божествената благодат пребъдва върху него, защото това, което е изобразено, е свещено.” Според определенията на Седмия Вселенски събор /787 г./ “почитта, отдавана на образа, преминава към първообраза”.

Трябва да се прави разлика между икона и идол. Идолът е образ на лъжливи и измислени божества, а иконата е свещено изображение на единия, истинския Бог и на Неговите свети Ангели и светии. Православната икона е нещо много повече от “визуално помагало” при получаване или заместител на писаното слово за неграмотните. Тя няма пасивна роля, а е активен посредник, който позволява присъствието на първообраза и провежда Божествената благодат към богомолците. Бог проявява Своята сила и благодат по особен начин в някои чудотворни икони, места и предмети. Главното и същественото в тези чудотворни икони, лица и предмети е не в тях самите, не в техните достойнства и материя, а в Божията милост и любов и в Неговото благоволение да изпраща Своята сила, чрез когото и чрез каквото иска и където и на когото Сам Той пожелае. За получаване на Божията благодат и милост от страна на вярващите се изисква силна и непоколебима вяра, придружена с добри и свети дела. В България особено популярни са чудотворните икони на Св. Богородица в Рилския, Бачковския, Роженския и Троянския манастири. Чудотворни са и мощите на св. Иван Рилски в Рилския манастир, както и на св. Крал Стефан-Милутин в църквата “Св.Неделя” в София. Чудотворна икона на Св.Богородица в Рилския манастир Чудотворна икона на Св.Богородица в Рилския манастир, края на 18в. Около централния образ в 32 клетки са поставени частици от мощите на различни светци. Св. Иван Рилски Раклата с мощите на Св. Иван Рилски Чудотворец в Рилския манастир. Св. Крал Раклата с мощите на Св. Крал(Стефан Милутин) в цьрквата “Св.Неделя” в София

Във всеки православен дом трябва да има икона - на Спасителя, на Св. Богородица или на някой светец. Иконите, в църква или в нашия дом, не са предназначени за украса, а да се молим пред тях. Те ни напомнят, че очите на Бога, на Ангелите и на светиите са насочени постоянно към нас. Стоейки пред иконите, в къщи или в храма, трябва да бъдем вглъбени, като отлагаме ,през това време и на това място, всички земни грижи. В тази връзка св.Иоан Кронщадски съветва: “Според мярката на духа и истината, с която ти започваш да се молиш пред светата икона… в същата мярка Духът на този, който е изобразен на иконата, се привлича към нея”. Пред иконите в къщи се палят кандило и свещи. По този начин благодатното присъствие на иконата изпълва целия дом и всекидневния живот на православния християнин.

Иконата пази дома! Иконата носи успех, щастие, здраве и спокойствие! Иконата закриля децата!